Excursies naar musea, paleizen, kastelen

Algemene voorwaarden | Privacy statement |

Benelux Travel Services B.T.S. tevens handelend onder AMSTERDAMGID en nader te noemen AMSTERDAMGID is een bedrijf dat is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 24439189 en heeft BTW-nr: NL002427236B28 en is een bedrijf dat absolute neutraliteit wil naleven in haar dienstverlening. Met neutraliteit bedoelt AMSTERDAMGID dat het bedrijf en de personen werkzaam voor en samenwerkend met het bedrijf zich neutraal dienen op te stellen op het gebied van politieke, filosofische en religieuze uitingen bij de uitoefening van het gidsen beroep en wordt hierin onder andere gesteund door de uitspraak van Het Europese Hof van Justitie op 14 maart 2017, waaruit blijkt dat een werkgever/opdrachtgever zichtbare uitingen van geloof, filosofie of politiek op de werkvloer/tijdens werktijd mag verbieden. In dit geval is er volgens Het Hof namelijk geen sprake van discriminatie, omdat de werkgever/opdrachtgever de werknemer/samenwerkende persoon in zijn/haar vrije tijd respecteert om daar te doen en laten wat hij/zij wil binnen de toelaatbare grenzen van de Nederlandse Wet en/of Belgische Wet en/of Luxemburgse Wet. Alleen onder werktijd dient de persoon werkzaam met of voor AMSTERDAMGID zich volgens dit bedrijfsreglement en de landelijke voorgeschreven wetten te gedragen.

Werkgevers/Opdrachtgevers in Europese landen mogen werknemers/samenwerkende personen/bedrijven verbieden om religieuze, politieke of levensbeschouwelijke uitingen te dragen en/of te verkondigen op de werkvloer, zolang de werkgever kan bewijzen dat dit ten koste kan gaan van de klandizie of een nadelig effect heeft op de interne bedrijfssfeer. Dat blijkt uit de uitspraak van Het Europese Hof op 15 juli 2021. Dit is niet moeilijk aan te tonen als de klant een klacht deponeert en aangeeft dat deze ontevreden is en geen zaken meer wil doen. Voorkomen is in dit geval beter dan genezen, want niemand zit te wachten op negatieve reacties van klagende mensen. Het gaat er nog niet eens om of ze wel of geen gelijk hebben. Maar de hoofdregel is dat de klant altijd gelijk heeft totdat het tegendeel is bewezen. De toeristische branche is er in deze tijd van internet juist bij gebaat dat er positieve reacties worden gedeeld in plaats van negatieve reacties van ontevreden mensen. Het duurt jaren om een goede naam en reputatie op te bouwen en iemand die klaagt en goed met internet is kan binnen een uur een bedrijf ruineren.
AMSTERDAMGID wil in deze de neutraliteit waarborgen, omdat ze van mening is dat iedere opdrachtgever, toerist / reiziger die gebruik wenst te maken van de toeristische dienstverlening die door AMSTERDAMGID wordt aangeboden, hier zorgenvrij van zou moeten kunnen genieten. Dat komt er op neer dat AMSTERDAMGID een zero tolerantie beleid hanteert voor haar onderneming en haar samenwerkende bedrijven en gidsen. AMSTERDAMGID zal dan ook absoluut geen uitingen doen in het bijzijn van opdrachtgevers en/of toeristen/reizigers (nader te noemen als: de klant) aangaande politieke, levensbeschouwelijke of religieuze overtuigingen, welke verbaal of non-verbaal door bijvoorbeeld kleding en/of accessoires kunnen worden geuit.
AMSTERDAMGID heeft respect en waardering voor een ieder, maar verbied elke uiting betreffende voorgaande door personen werkzaam voor AMSTERDAMGID en de samenwerkende partijen met AMSTERDAMGID om zich hierover verbaal of op andere wijze te uiten tijdens werktijd op elke locatie in bijzijn van de klant. Een samenwerkend bedrijf vertegenwoordigd door een persoon mag bijvoorbeeld een uitgesproken mening hebben, en in zijn/haar vrije tijd doen waar deze persoon zich goed bij voelt, maar moet deze persoon in het bijzijn van de klanten zijn/haar mening en uitingen voor zichzelf houden en mag zijn/haar mening niet aan de klant opdringen, verkondigen of op andere wijze uiten.
Een gids deelt algemeen bekende feiten, geschiedenis, anekdotes en kennis aangaande bijvoorbeeld historische binnensteden, musea, kastelen, paleizen, molens, parken, tuinen, bedrijven, congressen etc. etc. en informeert de klant(en) over deze zaken op een aangename wijze, zonder de klant te vermoeien met allerlei persoonlijke verhalen en persoonlijke meningen.
De klant(en) komen hier niet om persoonlijke meningen van gidsen aan te horen of geprovoceerd te worden met statements over oorlogsgebieden en/of conflictzones en/of politieke meningen en/of religieuze preken en of levensovertuigingen die ze aan de klant willen opleggen. Belast de klant niet met deze onderwerpen. De meeste klanten zijn leergierig en willen kennis opdoen over bijvoorbeeld de historie van een stad, een dorp, een locatie en/of zaken over activiteiten en/of ambachten leren en/of kennis maken met het uitgaansleven en/of de lokale gebruiken en tradities. Respecteer de klant en kom de klant met goede omgangsvormen en etiquette tegemoet.
Correcte omgangsvormen en etiquette staan hoog in het vaandel en dat kan ook niet anders als er personen uit alle lagen van de bevolking wereldwijd als toerist/bezoeker (de klant) naar de Benelux-landen komen en gebruik wensen te maken van de dienstverlening van AMSTERDAMGID en/of samenwerkende bedrijven en/of personen.
Iedere klant heeft een ander verhaal en een andere achtergrond, elk met een eigen land van geboorte/herkomst, eigen ervaringen, eigen opleidingsniveau, eigen kennis niveau, eigen idealen, eigen filosofisch denken, eigen religie of geloofsovertuiging, eigen meningen, eigen politieke voorkeuren, eigen sociale status etc. etc. Of de klant nu bij familie logeert of in een van de duurste hotels verblijft, iedere klant is bijzonder en iedere klant verdient het om NEUTRAAL van de dienstverlening van AMSTERDAMGID en/of samenwerkende bedrijven en/of personen gebruik te maken van bijvoorbeeld een gids, een transfer, een georganiseerde busreis, een boottocht, een taxi, een hotel, een restaurant, een museum etc. etc. zonder dat de klant in verlegenheid wordt gebracht.
De klant verdient het om een onvergetelijke positieve herinnering op te doen tijdens het korte bezoek dat de klant hier brengt. Om deze reden heeft AMSTERDAMGID besloten om met elke stadsgids waar AMSTERDAMGID mee zou willen samenwerken een contract/overeenkomst te sluiten, waar dit bedrijfsreglement onderdeel van is. Dit doet AMSTERDAMGID om enerzijds de klant te beschermen en anderzijds de hotels te beschermen die deze klanten bij AMSTERDAMGID onderbrengen. Zo bouwt AMSTERDAMGID aan een betrouwbaar netwerk waar de klant en de leverancier van de klant centraal staan en de gidsen en chauffeurs op betrouwbaarheid, veiligheid, kennis, normen en waarden worden geselecteerd. Dit blijkt helaas nodig omdat er te vaak mensen in de toeristische wereld emotioneel geladen zijn en een statement willen maken voor hun sympathie voor o.a. een land, een oorlogsgebied, een conflict, minderheden, goede doelen, vluchtelingen, actuele kwesties, en ga zo maar door. AMSTERDAMGID wil hierin NEUTRALITEIT waarborgen door de gidsen te informeren en instrueren hieraan tijdens hun werk voor AMSTERDAMGID geen gevolg te geven. Als je sympathie hebt als gids voor een bepaald iets, is het je recht om dat te vinden en hier zelfs uiting aan te geven in je vrije tijd, maar niet in de tijd van DE KLANT of in de tijd die u samenwerkt met AMSTERDAMGID.
Als de stadsgids namelijk een slechte indruk achter laat heeft dit veel meer gevolgen dan alleen een mislukte excursie en/of rondleiding. Indien u zich als gids niet aan dit reglement zou houden en de klant een klacht deponeert bij het hotel of bij AMSTERDAMGID schaadt U door uw handelen als gids de klant, het hotel, AMSTERDAMGID en uzelf en zien we de klant wellicht nooit weer terug, omdat de gids wordt gezien als het visitekaartje van het hotel en AMSTERDAMGID. De klant komt immers in dit voorbeeld als referentie van het hotel.
Indien de gids niet correct handelt en zich niet aan het reglement houdt dan zijn alle financiële consequenties voor de gids. De gids die uitvoerend belast was met de rondleiding is verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar gedrag en uitingen tijdens de excursie. Mocht hierdoor de klant dus een klacht indienen, moeten wij dit onderzoeken en zeer serieus nemen. AMSTERDAMGID is nimmer verantwoordelijk voor de daden en het handelen door derden en zal elke claim van een klant en/of hotel dan ook verleggen naar de stadsgids in kwestie, mits de klacht gegrond is natuurlijk.
De klant komt hier (alleen, met partner, familie, vrienden, kennissen, collega’s en overige) om vrij en ongedwongen van een onbezorgde vakantie te kunnen genieten. De klant komt hier immers om te ontspannen, te relaxen, iets te leren, leuke activiteiten te ondernemen, restaurants en/of uitgaansleven te bezoeken en wil graag leuke stressvrije dagen beleven, waarin politieke en/of filosofische en/of religieuze meningen en overige uitingen van en door derden (bijvoorbeeld samenwerkende bedrijven, chauffeurs, stadsgidsen/city-guides en/of overige personen die direct of indirect contact hebben met deze klanten) niet gewenst zijn.
Een gids en/of chauffeur en/of butler en/of bodygard en/of personal-assistant en/of chef-kok en/of kapitein en/of piloot en/of overige persoon die werkzaamheden uitvoert in bijzijn van de klant dient ten allen tijde representatief en neutraal gekleed te zijn, zonder politieke, filosofische en/of religieuze uitingen op de kleding of eventuele accessoires en dient zich verbaal altijd correct te uiten en persoonlijke meningen voor zich te houden. Normen en waarden zijn zeer belangrijk. Zorg er aub voor dat U weet wanneer u iets wel of juist niet vertellen mag/kunt.
Zelfs als de klant uitdrukkelijk om de politieke, filosofische en/of religieuze voorkeur vraagt kunt u er beter een diplomatiek antwoord op geven dat dit privé is en dat u hierover liever niet spreekt, omdat als u hierop wel antwoord geeft het de zienswijze van de klant en/of ervaring door de klant kan doen omslaan als U hierdoor in een discussie terecht komt en de klant U als gids met andere ogen gaat bekijken als zijnde van neutrale stadsgids van wie de klant een rondleiding wilde hebben naar een tegenstander die een andere mening heeft. Dit wordt niet altijd gewaardeerd. Uw mening als gids is niet altijd gewenst. Hierdoor kan de stemming van een dag compleet kan omslaan. Voorkom dit en houd U aan dit reglement!
AMSTERDAMGID legt daarom haar samenwerkende stadsgidsen, chauffeurs regels op en verbied personen werkzaam voor en samenwerkende met AMSTERDAMGID om bijvoorbeeld onder werktijd in bijzijn van de klant te roken en/of naar rook te ruiken, om onder invloed van drank of drugs te verschijnen bij de klant, om onder werktijd in bijzijn van de klant alcohol te drinken en/of naar alcohol te ruiken, om onder werktijd drugs te gebruiken en of medicijnen te gebruiken die uw rijvaardigheid en observatievermogen kunnen beïnvloeden.
AMSTERDAMGID legt daarom haar samenwerkende stadsgidsen, chauffeurs omgangsvormen en een dresscode op en verbied personen werkzaam voor en samenwerkende met AMSTERDAMGID om zichtbaar een hoofddoek te dragen, een boerka te dragen, zichtbaar een kruisje te dragen, zichtbaar een rozenkrans te dragen, zichtbaar religieuze afbeeldingen / iconen in de auto te leggen, zichtbaar provocerende stickers en/of andere uitingen in of op de auto en/of bus te hebben, zichtbaar religieuze kleding te dragen, ongepaste kleding te dragen, zonder overleg met AMSTERDAMGID klederdracht/voetbal tenues of andere sport tenues te dragen welke lokaal worden geaccepteerd en in andere delen van Nederland, België en Luxemburg juist als provocerend kunnen worden ervaren, omdat niet alle steden/gebieden en provincies overal met elkaar kunnen opschieten en/of dat er van oudsher strijd is vanwege onsportieve motieven en/of rivaliserende supporters, provocerende kleding te dragen, zichtbaar een Keppel te dragen of bijvoorbeeld een kledingstuk met logo van een politieke partij of een kledingstuk voorzien van schreeuwerige- en/of kwetsende- en/of provocerende teksten/afbeeldingen en/of uitingen/meningen, een sjaal/ stropdas/ speld/ paraplu/ hoedje/ pet/ muts/ oorbellen/ sieraden of andere accessoires in de kleuren van bijvoorbeeld politieke partijen, vlaggen van landen, logo’s van bedrijven en/of groeperingen die bijvoorbeeld in een conflict of oorlog verwikkelt zijn, in sanctielanden actief zijn, geen uitingen en/of reclame maken middels kleding en/of accessoires voor onderwerpen die te maken hebben met drank, drugs, seks, duistere zaken in de ruimste zin des woords etc. etc. en waarmee statements gemaakt worden die mogelijk politiek, filosofisch en/of religieus kunnen worden opgevat door de klant en die de klant mogelijk een onbehaaglijk gevoel kunnen geven of waardoor de klant U als gids niet meer wilt zien en de excursie afbreekt nog voor deze is begonnen. Indien dit gebeurt is door toedoen van een eigenwijze gids die alle regels omtrent dit bedrijfsreglement negeert wel een klant die klacht gedeponeerd heeft weggelopen en waarvan mogelijk nog een schadevergoeding kan worden verwacht bij o.a. het hotel en AMSTERDAMGID als door opzettelijk handelen door de gids deze situatie is ontstaan. Mocht dit ooit gebeuren dan is de betreffende gids zelf verantwoordelijke en aansprakelijk voor zijn/haar handelen, omdat na acceptatie van dit reglement de gids had moeten en kunnen weten dat zijn/haar gedrag in strijd is/was met dit bedrijfsreglement.
Niemand weet wat er in de gedachten van een klant kan omgaan of hoe een klant op bepaalde zaken reageert, waar deze klant vandaan komt, wat zijn/haar eigen mening over deze onderwerpen is, wat zijn/haar ervaringen zijn, of ze eventueel vluchteling zijn, of familie in deze gebieden hebben, of familie en/of vrienden/bekenden hebben verloren in oorlogsgebied, of dat ze hun bedrijven in sanctie-gebieden hebben moeten sluiten of hebben verloren, hun woningen in oorlogsgebieden zijn geplunderd terwijl ze hier als vluchteling verblijven etc. etc. en hoe hij/zij hierop zal reageren. Misschien heeft de klant wel een uitgesproken mening, of heeft hij/zij juist veel verdriet en probeert hier weer een beetje op adem te komen, maar een ding is zeker dat de klant hier komt voor een vakantie en ontspanning en dat is precies waar de klant ook voor betaald, namelijk een rondleiding, een excursie, een transfer, een busreis, een boottocht en vele andere opties. Uw persoonlijke interesses en meningen als gids over discutabele en gevoelige onderwerpen of onderwerpen waar u een statement over wilt maken daar wil de klant zeer zeker niet over communiceren en AMSTERDAMGID zegt u bij dezen dan ook dat U zich niet mag uitlaten in verbale en non-verbale vorm over deze onderwerpen in bijzijn van de klant.
Onthoud goed: De Klant heeft altijd gelijk totdat bewezen is dat de klant niet gelijk heeft. Als U moet gaan bewijzen dat U na een klacht alsnog in uw recht stond dan heeft u al verloren, want de klant komt nooit weer. Loopt de klant weg dan is ook uw omzet weg. Respecteer de klant ten allen tijde.
AMSTERDAMGID wil hierin neutraal zijn en geen meningen verkondigen en/of opleggen en/of uitlokken. Komt u voor uw mening op dan kost U dat een vermogen, want in de meeste gevallen zal dit de klant niet behagen.
AMSTERDAMGID wil door het opleggen van deze regels ervoor zorgdragen dat een ieder zich veilig, op zijn/haar gemak voelt en de tijd die ze via AMSTERDAMGID hebben geboekt als zeer prettig ervaren, omdat AMSTERDAMGID door haar neutrale en professionele opstelling geen klanten voor het hoofd wil stoten. Iedereen is welkom en iedereen verdient dezelfde respectvolle behandeling. Dus maak dat niet kapot door mensen te provoceren met bovengenoemde verbale en non-verbale uitingen.
AMSTERDAMGID hoopt dat het verblijf van de klant een aangename belevenis is en dat de klant graag nog eens weer terug wil komen en/of familieleden en/of vrienden/bekenden/zakenrelaties refereert middels de positieve ervaringen die de klant zelf heeft opgedaan en de foto’s die hij/zij heeft gemaakt, want de beste reclame is mond op mond reclame door aanbeveling.
Alle personen direct en indirect werkzaam voor en met AMSTERDAMGID zullen dan ook kennis moeten nemen van dit bedrijfsreglement en AMSTERDAMGID verwacht ook dat een ieder die met AMSTERDAMGID wil samenwerken dit reglement leest en hiervoor tekent en onder werktijd in bijzijn van opdrachtgevers en/of klanten van AMSTERDAMGID, klanten van opdrachtgevers van AMSTERDAMGID handelt volgens dit bedrijfsreglement.

Is er ooit een geschil en heeft de klant een klacht aangaande de uitingen verbaal of via kleding en/of accessoires dan wordt deze klacht direct met de betreffende gids doorgenomen. De gids wordt hierover geïnformeerd en gevraagd deze verbale uitingen te stoppen en /of de kleding te bedekken/te verwijderen en/of accessoires te verwijderen uit het zicht. Geeft de gids hieraan geen gehoor is dit in strijd met het reglement en zal de samenwerking direct worden beëindigd, want de klant is koning en in de meeste gevallen heeft de klant gelijk. Eventuele schade en/of gevolgschade voortvloeiend uit het handelen van de betreffende gids is voor rekening van die betreffende gids, waarvoor de betreffende gids in gebreke zal worden gesteld en door onder andere de klant, het hotel en AMSTERDAMGID aansprakelijk en verantwoordelijk worden gesteld voor de schade en eventuele gevolgschade.
AMSTERDAMGID maakt als opdrachtgever geen onderscheid tussen een werknemer of een samenwerkend persoon die een verschillend geloof, filosofie of politieke voorkeur aanhangen. Onder werktijd is iedereen gelijk en volgens Het Europees Hof is er dan ook geen sprake van discriminatie.
Het Hof voegt daar aan toe dat met dit bedrijfsreglement, het de werkgever/opdrachtgever is toegestaan alle bovenstaande te eisen, mede omdat de betreffende gids / chauffeur door ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst heeft ingestemd met deze voorwaarden voor de samenwerking en de naleving van het bedrijfsreglement.

Daarvoor is dus nodig dat AMSTERDAMGID als de opdrachtgever beleid maakt in de vorm van een bedrijfsreglement waarin de interne regels voor dergelijke zichtbare uitingen zijn beschreven.

Het verbod op het dragen van elke zichtbare uitingsvorm van politieke, levensbeschouwelijke of religieuze overtuigingen op het werk kan worden gerechtvaardigd door de behoefte van de werkgever/opdrachtgever om neutraal over te komen bij zijn/haar klanten of om sociale conflicten te voorkomen.

De wens van AMSTERDAMGID om tegenover klanten neutraliteit te willen uitstralen is legitiem, aldus Het Hof, met name wanneer dat geldt voor de werknemers en/of aangestelde/samenwerkende personen/bedrijven die contact met klanten hebben. Dit past in de vrijheid van ondernemerschap die ook wordt erkend door het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. AMSTERDAMGID kan dit verbod goed onderbouwen door dit voor een ieder verplicht te stellen om reden van neutraliteit. AMSTERDAMGID kan dus eisen stellen aan de personen die werkzaam zijn voor en samenwerkend zijn met AMSTERDAMGID, omtrent alle zichtbare politieke, filosofische en religieuze uitingen en dit beleid zal door AMSTERDAMGID coherent en systematisch worden uitgevoerd om de neutraliteit na te streven.

Neutraliteit
Aangezien AMSTERDAMGID in de gehele Benelux haar diensten aanbied in onder andere verschillende talen waaronder Nederlands, Engels, Frans en Russisch krijgt AMSTERDAMGID bezoekers uit de gehele wereld. Overal over de wereld zijn brandhaarden, politieke spanningen, religieuze wrijvingen, conflicten, oorlogen, steeds weer wisselende gesanctioneerde landen, beperkingen met wie je wel /niet mag werken etc. etc. In al die landen zoekt men toenadering tot politiek, heeft men filosofische gedachten of volgt men verschillende religies en heeft men andere levensovertuigingen, worden oorlogen gevoerd en zijn er vele mensen de dupe en op de vlucht. Het is niet aan AMSTERDAMGID om daar iets van te vinden of daarover te oordelen en/of een mening te verkondigen.

Op basis van een taal die iemand spreekt weet je tegenwoordig niet meer uit welk land iemand komt of welke nationaliteit iemand heeft. Het is dus erg lastig te oordelen over zaken die je niet weet. Engels wordt over de gehele wereld gesproken. Franse taal kom je in vele delen van de wereld tegen van Frankrijk, België, Canada, Frans Guinea tot Afrikaanse landen aan toe. Russisch wordt tegenwoordig ook bijna overal gesproken en klanten met vele nationaliteiten komen hier Russisch sprekend naar toe. Het is al lang niet meer zo dat wat mensen vroeger dachten dat Russisch sprekende mensen uit Rusland of Oekraïne of voormalige Oostblok landen moesten komen. Tegenwoordig wonen Russisch sprekende mensen over de gehele wereld. Net als de Nederlands sprekende mensen. Die bijvoorbeeld in Amerika, Europa, Afrika, Azië, Australië wonen en wat dacht U van alle expats uit de vele landen die overal over de gehele wereld werken en wonen die in de Nederlandse, Engelse, Franse, Russische taal hier in de Benelux een rondleiding willen hebben.

Tegenwoordig is alles mogelijk en moeten gidsen ruimdenkend en neutraal zijn om conflicten te vermijden, niet in eindeloze discussies te komen, omdat theoretisch het mogelijk kan zijn dat er vele conflicten spelen terwijl er maar één taal wordt gesproken. Het is dan ook erg gevaarlijk om je hier als bedrijf of als gids of als chauffeur je hierover uit te laten en/of in te mengen, omdat je niet weet wat er achter de schermen speelt.

AMSTERDAMGID wil maar één ding en dat is het verblijf van de klant hier zo aangenaam mogelijk te maken in de korte tijd die u als klant bij AMSTERDAMGID of via uw hotel geboekt heeft. Dit tracht AMSTERDAMGID te realiseren voor een ieder, ongeacht uw land van herkomst, de taal die U spreekt, uw etniciteit, uw geloofsovertuiging/religie, uw sociale status, uw denkwijze, uw mening etc. etc.

U bent hier welkom en AMSTERDAMGID zal er alles aan proberen te doen om uw verblijf hier een onvergetelijke ervaring te maken.

 
Excursies naar musea, paleizen, kastelen in Nederland